ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 19 มีนาคม 2563นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก…

ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี…

อบจ.อุบลราชธานี มอบป้าย รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ตามกฏหมาย สถานศึกษาในสังกัดฯ
อบจ.อุบลราชธานี มอบป้าย รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ตามกฏหมาย สถานศึกษาในสังกัดฯ

.วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก…

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ทางการศึกษา